اهداف و اقدامات کلی شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت ساختمانی تابش بتن در تاریخ 15/5/1367 ، به منظور اجرای پروژه های عمرانی کشور، تحت شماره ثبت 1167 به ثبت رسید. این شرکت با بهره گیری از تجارب عملی و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب توانسته است پروژه های متعددی را در سطح ملی با موفقیت و رضایت کارفرما به اتمام رساند.

اهداف شرکت

با توجه به نگرش مدیریت کلان، شرکت تابش بتن نسبت به ایجاد سیستم های مناسب اجرایی و برنامه ریزی هدفمند در جهت ایجاد زمینه های کاری جدید در بازارهای داخلی و با عنایت به برنامه میان مدت تدوین شده، اهداف شرکت در قالب سرفصل های ذیل شکل گرفته است:
- بهره گیری از تکنولوژی های سخت افزاری مناسب و روزآمد در اجرا و ساخت با کیفیت مناسب پروژه های مربوطه با جهت گیری سبک سازی و ارتقاء استحکام بنا و کاهش منظقی متوسط هزینه های ساخت نسبت به نرم های رایج کشوری
- بهره گیری از روش های مناسب و روز آمد در امور تأمین مالی پروژه ها، فرایند ها ی مدیریت و کنترل و نظارت پروژه ها و حداقل نمودن هزینه فرصت های از دست رفته در اجرا.
- افزایش رضایت مندی کارفرمایان از طریق اتمام عملیات پروژه ها، با کیفیت مناسب و مطلوب.
- بهره گیری از دانش فنی روز و مواد اولیه استاندارد در جهت تحقق کیفیت خدمات ارائه شده.
- انجام به موقع تعهدات و اتمام پروژه های محوله در زمانبندهای تعیین شده.
- افزایش مهارت و تجربه شغلی پرسنل به همراه جلب انگیزه های شغلی کارکنان در مسیر تحقق اهداف و برنامه های عملیاتی مبتنی بر سیاست های شرکت.
- افزایش اعتبار حسن شهرت و تحکیم جایگاه سازمان به عنوان یک شرکت پیمانکاری معتبر، نزد مشتریان و کارفرمایان.
- ارتقاء کیفیت و ابداع و نوآوری در تولید محصولات شرکت
- جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امر سرمایه گذاری در اجرای پروژه های ساختمانی