086 - 34021370

یکی دیگر از پروژه هایی که شرکت تابش بتن به عنوان مجری در آن ایفای نقش کرده است پروژه خط انتقال آب به شهرستان دلیجان استان مرکزی می‌باشد

مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت توزیع آب استان مرکزی
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
مدت پروژه:
شرح پروژه:
بستن منو