دال بتنی پیش ساخته

از جمله موارد عمده مصرف دال بتنی پیش ساخته در پروژه های درون شهری و برون شهری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱-  پوشاندن نهرها و جوی ها به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و رشد حیوانات موذی

۲- تعریض معابر عمومی به منظور افزایش سطح پیاده رو ها (با هدف افزایش رفاه شهروندان و ارتقاء کیفیت شهر نشینی) و سطح سواره رو ها (با هدف تسهیل ترافیک و افزایش سطح عبور خودروها)

۳-  اجرای نهرهای عرضی و تقاطع ها

۴- قابل استفاده برای پوشاندن کانالهای آب، برق و …

این شرکت توانایی تولید انواع دال های پیش ساخته بتنی در ابعاد مختلف را دارد.