سالن دو و میدانی اراک

پروژه احداث سالن دو و میدانی اراک

کارفرما: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

مشاور: شرکت مهندسین مشاور پایاب طرح

مدت پروژه: ۱۸ ماه

شرح پروژه: احداث سالن سرپوشیده دو و میدانی به مساحت ۶۰۰۰ متر مربع ، محوطه سازی