مارکر بتنی پیش ساخته

تیرک شناسایی یا مارکر بتنی جهت مشخص نمودن مسیر خط لوله نفت و گاز، فیبر نوری و …. و به منظور هشدار دادن و جلوگیری از صدمه دیدن لوله و کابل در مسیر خط پروژه استفاده می گردد. همچنین نصب مارکر های شناسایی، دسترسی به کابل و لوله و تعیین سریع محل خرابی را نیز امکان پذیر می نماید. این قطعه پیش ساخته به طور کامل از جنس بتن بوده و به صورت کامل و یکدست قالبندی، بتن ریزی و ساخته می شود. بتن مورد استفاده با عیار ۳۵۰ بوده و عملیات ویبره و عمل آوری آن به صورت استاندارد و مناسب در محل کارخانه انجام میگردد.