برای ارتباط با شرکت تابش بتن می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید:

دفتر مرکزی: اراک – خیابان شهید قدوسی – ساختمان مهندسی سامان – طبقه هشتم- واحد 804

آدرس کارخانه: اراک- شهرک صنعتی خیرآباد- فاز دوم- خیابان نام آوران غربی- جنب تصفیه خانه

تلفن: 3920 55 33 086

فکس: 08634021058

09128401944

فرم تماس