پروژه باکس بتنی اداره راه

در زمینه تولید قطعات بتنی پیش ساخته در شرکت تابش بتن در سال‌های اخیر پروژه‌های زیادی انجام شده است. برای نمونه می‌توان به پروژه باکس بتنی اداره راه اشاره کرد.