در زمینه تولید قطعات بتنی پیش ساخته در شرکت تابش بتن در سال‌های اخیر پروژه‌های زیادی انجام شده است. برای نمونه می‌توان به پروژه باکس بتنی اداره راه اشاره کرد.