پروژه باکس بتنی سنندج

یکی دیگر از پروژه های تولید قطعات بتنی پیش ساخته در شرکت تابش بتن  پروژه تولید باکس بتنی سنندج می باشد.

مشخصات پروژه:

ابعاد بیرونی: ۱٫۵*۲٫۵*۲٫۵
ابعاد داخلی: ۱.۵*۲*۲
وزن هر قطعه: ۸.۵ تن
کاربرد باکس: عبور وسایل نقلیه – آبرو در بستر رودخانه