احداث تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی خیرآباد یکی دیگر از پروژه های انجام شده توسط شرکت تابش بتن می‌باشد.

مشخصات پروژه

شرح پروژه: پروژه احداث تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی خیرآباد

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی

مشاور: –

مدت پروژه: –