پروژه ساخت ۲۵۰ واحد مسکونی فرهنگیان یکی دیگر از پروژه های انجام شده توسط شرکت تابش بتن می باشد.

مشخصات پروژه

کارفرما: تعاونی مسکن فرهنگیان استان مرکزی
مجری: شرکت تابش بتن
مدت پروژه:
شرح پروژه: ساخت ۲۵۰ واحد مسکونی فرهنگیان