پروژه خط انتقال آب به شهرستان دلیجان

یکی دیگر از پروژه هایی که شرکت تابش بتن به عنوان مجری در آن ایفای نقش کرده است پروژه خط انتقال آب به شهرستان دلیجان استان مرکزی می‌باشد

مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت توزیع آب استان مرکزی
مشاور: شرکت مهندسین مشاور ری آب
مدت پروژه:
شرح پروژه: