کول چاه آب و فاضلاب

کول و کول‌گذاری در هنگام حفاری چاه‌های آب و فاضلاب جهت جلوگیری از ریزش خاک به درون آن انجام می‌شود. این کول ها در چاه های آب یا چاه های فاضلاب ،ریشه های فنداسیون ،پایه پلها و پایه های نگهدارنده  گود های ساختمانی به منظور جلوگیری از ریزش و مسلح کردن دیواره ها و همچنین پروژه های زیباسازی در پارک ها به عنوان گلدان بکار میروند. کول های بتنی در شکل‌های بیضوی و میله ای در ابعاد مورد نظر مشتری در این شرکت تولید می‌شود.

مزایای استفاده از کول چاه آب و فاضلاب

  • تولید و نصب سریع
  • با استفاده از کول دیگر نیازی به لایروبی چاه و قنات نیست
  • استفاده از ۲ ردیف تسمه فلزی در بدنه کول باعث استحکام بیشتر خواهد شد.