موارد استفاده از این اتاقک ها، اغلب در پادگان ها و مراکز نظامی می باشد. استفاده از بتن های پر مقاومت و دقت در طراحی و ساخت این نوع سازه، مقاومت در برابر شلیک گلوله، و عدم نفوذ آب به سازه از ویژگی های بارز این اتاقک ها می باشد.

ابعاد و اندازه اتاقک مطابق با نیاز مشتری قابل تغییر است.