اتاقک پیش ساخته بتنی

موارد استفاده از اتاقک پیش ساخته بتنی اغلب در پادگان‌ها و مراکز نظامی می‌باشد.

استفاده از بتن‌های پر مقاومت و دقت در طراحی و ساخت این نوع سازه، مقاومت در برابر شلیک گلوله و عدم نفوذ آب به سازه از ویژگی‌های بارز این اتاقک‌ها می‌باشد.

ابعاد و اندازه اتاقک پیش ساخته بتنی مطابق با نیاز مشتری قابل تغییر است.